ترم زمستان 99

ترم بهمن 1399-1400

-برای ادامه بر روی سفارش دهید کلیک کنید
- لطفا بیش از 3 درس انتخاب واحد نکنید، و الا دروس اضافه حذف می شود.
- برای مراعات حال دانشجویان گرامی شهریه هر درس به صورت اقساطی در دو فاکتور (اول ترم ، پایان ترم) صادر می شود